logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
Zobrazit hlavní menu

Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů

Seminář z českého jazyka: předmět, který netradičními metodami rozšiřuje a prohlubuje znalosti předmětu Český jazyk a literatura, a navazuje tak na vyučování literatuře, jazyku a slohu. Jeho cílem je prohloubit a rozšířit vědomosti, dovednosti a schopnosti žáků, rozvíjet jejich zájem o jazyk, literaturu a kulturu. Rozvíjí kladný vztah žáků k uměleckým textům různého zaměření, dává prostor pro tvořivou činnost dětí, připravuje je na soutěže (olympiáda, rétorika, recitace). V 9. ročníku je zaměřený především na přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy, na práci s informacemi, porozumění textu a na mediální tvorbu. (8. – 9. r.)

Konverzace z anglického jazyka     (6. - 9. r.)

Seminář z matematiky: opakování a prohloubení učiva osvojeného v hodinách matematiky, důkladnější procvičení náročnějšího učiva, rozvoj abstraktního a logického usuzování, užití matematiky v reálných situacích a její aplikace pro život. Žáci jsou připravováni na matematické soutěže, olympiády a přijímací zkoušky. (7. – 9. r.)

Seminář z výpočetní techniky: žák si osvojuje dovednosti s textovými, tabulkovými, grafickými a obrazovými editory. Naučí se využívat internet, elektronickou poštu, antivir, anispyware. Seznámí se, z čeho se počítač skládá. Bude obeznámen s funkcí, možnostmi a vývojem počítačů a počítačových technologií z hlediska historie i s předpokládaným vývojem do budoucna. (8. – 9. r.)

Základy administrativy: psaní na počítači všemi deseti, podle programu ZAV. Program je přizpůsoben individuálnímu tempu každého žáka, formou hry budou žáci ovládat celou klávesnici včetně číslic. Naučí se opisovat nejen z obrazovky, ale i z papírové předlohy. Současně se učí základy praktického ovládání počítače a internetu. Pokročilí žáci se účastní krajských, republikových a světových soutěží, kde dosud dosahují nejlepších umístění. Na MS v Pekingu 2009 byla naše žákyně absolutní mistryní světa.    (6. – 9. r.)

Ekologická praktika: vedou děti k vytváření vztahu k přírodě. Žáci jsou připravováni na přírodovědné olympiády a soutěže. Pracují s mikroskopem, s lupou, s dalekohledem. Vytvářejí herbáře a sbírky hmyzu, naučí se aranžovat květiny. Základy chovatelství: psi, kočky, akvaristika, koně. Praktické úkoly: žilnatina listu, stopy zvěře (sádra), ruční papír. (6. – 9. r.)

Seminář ze zeměpisu: předmět bude rozdělen do několika okruhů: praktický zeměpis (práce s mapou, s jízdním řádem), zeměpis cestovního ruchu (tvorba plánu na výlet, dovolenou, vyhledávání informací), světová migrace a současné státy a jejich rozdíly (uspořádání státu, státní zřízení), místní oblast a její postavení v ČR (vypracování projektu o regionu). (6. – 9. r.)

Užité výtvarné činnosti: doplňující učivo VV. Seznámení žáků s materiálově a časově náročnějšími výtvarnými technikami. Například: keramická tvorba, kašírování, mramorování, vosková batika, grafické techniky, asambláž. Exkurze do ateliérů a dílen zaměřených na užité umění (keramické dílny, fotografie, design, reklamní grafika). Žáci se naučí pojmenovat základní funkci užitého umění, osvojí si schopnost experimentovat s výtvarnými vyjadřovacími prostředky.    (6. – 9. r.)

Sportovní hry: předmět slouží k rozšíření základního učiva a lepšímu zvládnutí dovedností a znalostí v oblasti míčových her, atletiky a sportovní gymnastiky. (6. – 9. r.)

Sportovní výchova (házená): dvouhodinový předmět, který je pro hochy ze sportovní třídy povinný. (6. - 9. r.)

 

Volitelné předměty pro jednotlivé ročníky (hodinová dotace)

6. ročník       2 hod.

 • Sportovní výchova (2 hod.)
 • Konverzace z anglického jazyka (1 hod.)
 • Ekologická praktika (1 hod.)
 • Užité výtvarné činnosti (1 hod.)             

7. ročník       2 hod.

 • Sportovní výchova (2 hod.)
 • Sportovní hry (1 hod.)                                                                              
 • Konverzace z anglického jazyka (1 hod.)
 • Užité výtvarné činnosti (1 hod.)

8. ročník       2 hod.

 • Sportovní výchova (2 hod.)
 • Základy administrativy(1 hod.)                           
 • Konverzace v anglickém jazyce (1 hod.)
 • Užité výtvarné činnosti (1 hod.)

9. ročník       2 hod.

 • Sportovní výchova  (2 hod.)
 • Seminář z matematiky (1 hod.)
 • Seminář z českého jazyka (1 hod.)
Vydáno: 02. 11. 2022 | Naposled upraveno: 24. 11. 2022 | Autor: Administrátor webu