logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
Zobrazit hlavní menu

Žákovský parlament

​ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Členové žákovského parlamentu jsou voleni každý školní rok, vždy se vybírají 2 zástupci z jednotlivých tříd 5. – 9. ročníku. Hlavním úkolem těchto zástupců je zprostředkování informací a komunikace s vedením školy, učiteli i spolužáky.  

Žákovský parlament pracuje pod vedením pana učitele Jakuba Ptáčka. Jeho členové se scházejí jednou za dva týdny, vždy v ÚTERÝ v 7:30 – 8:00 hod. nebo 9:40 - 10:05 v PC učebně v pavilonu G.

 

Funkce žákovského parlamentu:

  • prostor pro zapojení žáků do života školy
  • podporuje zodpovědnost žáků
  • umožňuje všem žákům podílet se na životě školy formou návrhů a připomínek k samotnému provozu školy
  • zástupci žáků ve školním parlamentu se pravidelně setkávají
  • zástupci žáků přednášejí návrhy žáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí či vzájemnému soužití ve škole
  • společně projednávají aktuální problematiku, vyjadřují se k ní a realizují potřebná opatření
  • školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy a učitelům
  • žákovský parlament je prostředníkem pro přenos informací mezi všemi třídami a pro spolupráci všech ročníků
  • žákovský parlament pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vztazích mezi žáky a učiteli
  • žákovský parlament se podílí se na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podporuje jejich dodržování

 

Členové žákovského parlamentu 2022/2023:

5.A Michelle Antony, Sítková Dorota

5.B Holub Jakub, Svoboda Patrik

6.A Striček Jiří, Štefela Jakub

6.B Tvrdík Lukáš, Tvrdík David

7.A Klepáčová Adéla, Marková Adriana

7.B Krupa Daniel, Urbaníková Natálie

8.A Boráková Veronika, Juříček Radek

8.B Ondrášková Anna, Hejný Viktor

9.A Andrys Emil, Kocsis František

9.B Žižka Sebastian, Kysela Lukáš

 

Aktivity žákovského parlamentu:

Rožnovský Parlament: Andrys Emil, Kocsis František

Bodování tříd: Členové parlamentu hodnotí pořádek ve třídách na 2. stupni. Bodování probíhá vždy dvakrát měsíčně. Rozpis bodování tříd je k nahlédnutí na nástěnce žákovského parlamentu.

Úklid kolem pavilonů: Každá třída dbá na pořádek a čisté prostředí kolem svého pavilonu. Rozpis úklidů a další pokyny jsou k nahlédnutí na nástěnce žákovského parlamentu.

 

Vydáno: 02. 11. 2022 | Naposled upraveno: 15. 02. 2023 | Autor: Administrátor webu