logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
Zobrazit hlavní menu

Sdružení rodičů

Sdružení rodičů při ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm

je spolek vzniklý z občanského sdružení (registrace provedena 22. 4. 1992, MVČR – VSC/1-11282/92-R), jehož hlavním cílem je hospodaření s finančními prostředky získanými z příspěvků, sponzorských darů a grantů, a ty jsou používány na financování sportovních, kulturních, vzdělávacích a jim podobných aktivit žáků ZŠ Pod Skalkou.

Příspěvky do Sdružení rodičů jsou vybírány v dobrovolné výši, v letošním školním roce je  příspěvek stanoven na částku 250,- Kč na žáka

( v případě dvou dětí ve škole je příspěvek 200,- Kč na dítě, tří dětí ve škole 150,- Kč na dítě)

Z této částky se financují akce školy týkající se aktivit žáků, např.:

 • cestovní náklady na soutěže žáků (jízdné, ubytování a stravné)
 • startovné v soutěžích
 • odměny pro žáky v soutěžích na školní půdě (recitační a pěvecké soutěže, olympiády v různých předmětech, sportovní soutěže) a také na oblastní a okresních až krajských úrovních soutěže jako Moudrá sovička, Klokan a Klokánek a různé další vědomostní soutěže
 • přispívá se na autobusovou dopravu na kulturní a sportovní akce, na exkurze
 • odměny za sběrové aktivity žáků
 • odměňují se třídy, které se během roku vzorně starají o pořádek a estetické prostředí své třídy, a to finanční částkou, kterou potom využijí pro potřeby své třídy
 • přispívá se na občerstvení při zasedáních Žákovského parlamentu a školské rady, žákům, kteří pomáhají při organizaci zápisu do 1. tříd a na drobné dárečky pro budoucí prvňáčky a na akce se zápisem spojených
 • ​nově přispíváme 7. ročníku na lyžařský kurz  a 1. stupni na školu v přírodě ( příspěvek na dopravu)
 • ​na konci školního roku využívá každá třída 20% z vybraných příspěvků své třídy na nákup odměn pro každé dítě
 • zařídil se relaxační koutek, zakoupila se časomíra do tělocvičny, keramická pec do Vv (zde se využívá hlavně sponzorských darů)

Složení výboru:

 • Jan Strakoš - předseda spolku
 • Zuzana Mrlíková - místopředseda spolku
 • Hedvika Děcká - hospodářka spolku

​Členové spolku:

 • Zuzana Solanská - členka spolku
 • Miroslav Horut - člen spolku
 • Radka Dvořáková - členka spolku
 • Hana Janušová - členka spolku
 • Marcela Glamošová - členka spolku
 • Monika Mužná - členka spolku
 • Dušan Pernický - člen spolku
 • Renata Hyánková - členka spolku

 

 

 

Vydáno: 02. 11. 2022 | Naposled upraveno: 15. 05. 2024 | Autor: Administrátor webu