logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
Zobrazit hlavní menu

Charakteristika

Školní družina je místem aktivního odpočinku dětí, nabízí prostor pro uvolnění a relaxaci, kreativní seberealizaci, skupinovou spolupráci a vzájemnou komunikaci. Školní družina je určena žákům 1. - 4. ročníku. Děti mají možnost navštěvovat družinu před vyučováním a dále pak odpoledne po skončení výuky.

 

Odpolední výchovně-vzdělávací činnost probíhá formou:

Odpočinkových aktivit (motivační, motorické, smyslové, společenské a didaktické hry, relaxační aktivity, četba, povídání)

Rekreačních a zájmových činností (pohybové, estetické, přírodovědné, společenskovědní)

Kulturních a vzdělávacích akcí (tvořivé dílny, spolupráce se zájmovými a vzdělávacími subjekty, návštěvy zajímavých míst)

Školní družina má v letošním roce 4 oddělení, I. a II. oddělení je umístněno v 1. patře pavilonu A pro nejmladší žáky (1. ročník), III. oddělení sídlí v přízemí pavilonu F a je určeno pro starší žáky (2. ročník), nejstarší žáci budou mít v odpoledních hodinách zázemí ve třídě 3.B (3.,4. ročník). Každé oddělení má svou vlastní místnost vybavenou pro zájmovou činnost a odpočinek dětí a plán činností vázaný na jednotlivá roční období s ohledem na věk, schopnosti a zájmové zaměření dětí v oddělení. Organizace jednotlivých činností i samotného chodu družiny se řídí platným vnitřním řádem školní družiny.

Pobyt dětí ve školní družině spadá do doby zvýšené únavy z dopoledního vyučování, proto se snažíme náplň práce a aktivit směrovat tak, aby byly pro děti nejen užitečné, ale hlavně zábavné, radostné a uvolňující. Velký důraz klademe také na spontánní aktivity dětí a rekreační pohyb provozovaný nejlépe venku. Ke hrám, sportu a pohybu využíváme prostory v nejbližším okolí – nově zrekonstruované školní hřiště, zelenou učebnu, nově přebudovaný relaxační koutek s didaktickými a herními prvky, atrium s novým povrchem pro herní a výukové aktivity, prostory mezi pavilony školy, lesík Skalku.

 

Společné akce pro děti (všechna oddělení):

PODZIM

Stromotvoření: výtvarně-tvořivé, poznávací a soutěžní odpoledne s tematikou stromu

ZIMA

Sněhohrátky: vytváření sněhových soch a obrazů, sněhová galerie s vyhodnocením nejpovedenějších výtvorů

JARO

Den matek: tvořivé odpoledne s výrobou speciálního dárečku pro maminky

LÉTO

Den dětí: venkovní tematické odpoledne s muzikohraním, výtvarným tvořením, pohybovými aktivitami a osvěžujícím občerstvením

 

Společné akce mladší žáci (1. třídy):

PODZIM: Dýňování

JARO: Atletický den

 

Společné akce starší žáci (2.,3. třídy):

PODZIM: Halloweenské hry

JARO: Čarodějné tvoření

Vydáno: 02. 11. 2022 | Naposled upraveno: 24. 11. 2022 | Autor: Administrátor webu