logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
Zobrazit hlavní menu

Organizace a provoz

Oddělení ŠD

I. oddělení VČELKY, pav. A: Pavla Kolářová, tel. 571 751 283

II. oddělení HVĚZDIČKY, pav. A: Dagmar Kopečková, tel. 571 751 283

III. oddělení SLUNÍČKA, pav. F: Bc. Jana Kliková, tel. 571 751 291

IV. oddělení BERUŠKY, pav.A: Věra Cimbálníková

 

Provozní doba ŠD

Ranní družina (před vyučováním): 6:00 – 7:45

Odpolední družina (po vyučování): 11:45 – 17:00

Odpolední spojování družin (pav.A): 15:30

 

Přihlašování dětí do ŠD

Rodiče jsou seznámeni s chodem ŠD, vyplňují zápisový lístek s potřebnými údaji a potvrzují srozumění s řádem školní družiny (zápis probíhá 1. den školního vyučování v prostorách ŠD v pavilonu A, týká se především žáků 1. ročníků). Rodiče starších žáků dodají vyplněný zápisový lístek (který děti dostanou ve svých třídách 1. den školního vyučování) třídnímu učiteli, příslušnému vychovateli.

 

Poplatky na provoz ŠD

Poplatek za částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD činí 100,- Kč na měsíc za jednoho žáka. Doporučujeme zařídit si platbu přes účet u svých bankovních ústavů. Platbu je potřeba zasílat na účet číslo 4001035801/0100 vždy do 10. dne měsíce (každý žák má přidělen stálý variabilní symbol). Nezapomeňte při zadávání příkazu nahlásit přerušení platby na měsíce červenec a srpen. Platit lze také složenkou. Platbu lze zaslat jednorázově (1000,- Kč) či rozdělit do dvou částí, první splátka v září (400,- Kč), druhá v lednu (600,- Kč).

Finanční příspěvek na hry, sportovní pomůcky a výtvarný materiál činí 250,- Kč na školní rok, platí se hotově u jednotlivých vychovatelů do konce měsíce listopadu, vyúčtování zakoupeného materiálu je k nahlédnutí u příslušného vychovatele.

 

Vnitřní chod ŠD

Na nástěnce u hlavního vchodu školy naleznete základní informace o provozu ŠD.

Informaci o umístění dětí při aktivitách mimo oddělení (atrium, relaxační koutek, zelená učebna, školní hřiště, třída) naleznete pod názvem konkrétního oddělení u hlavního vchodu školy, příp. se informujte na recepci.

Od 15:30 hod. se všechna oddělení spojují, děti zůstávají v pavilonu A.

Prosíme, nachystejte dítěti náhradní oblečení na převlečení pro venkovní aktivity, zejména v zimním období.

Dítě, které odchází ze ŠD samostatně, musí být předem písemně omluveno rodiči (pokud není jeho pravidelný odchod uveden v zápisovém lístku).

Veškeré aktuální a důležité informace spojené s aktivitami a organizací ŠD zapisujeme žákům předem do školních deníčků.

Vydáno: 02. 11. 2022 | Naposled upraveno: 25. 11. 2022 | Autor: Administrátor webu