logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
Zobrazit hlavní menu

Organizace a provoz

Oddělení ŠD

I. oddělení VČELKY, pav. A: Pavla Kolářová, vedoucí vychovatelka,

tel. 571 751 283

II. oddělení HVĚZDIČKY, pav. A: Dagmar Kopečková,

tel. 571 751 283

III. oddělení SLUNÍČKA, pav. F: Bc. Jana Kliková,

tel. 571 751 291,

webové stránky: https://sdslunicka.webnode.cz/  

IV. oddělení DRACI, pav.A, 4.B: Věra Cimbálníková,

tel. 571 751 283

 

Provozní doba ŠD

Ranní družina (před vyučováním): 6:00 – 7:45

Odpolední družina (po vyučování): 11:45 – 17:00

Odpolední spojování družin (pav.A): 15:30 - 15:50 (info na nástěnce ve vchodu do školy)

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ žáků do ŠD

Zákonný zástupce žáka prvního ročníku přihlásí dítě do školní družiny 1. den školního roku ve školní družině pav. A oddělení Včelky, Hvězdičky. Zákonný zástupce vyplní a odevzdá příslušné vychovatelce zápisní lístek, seznámí se s chodem a vnitřním řádem školní družiny a podepíše obeznámení s řádem školní družiny. Starší žáci obdrží zápisový lístek od paní vychovatelky v oddělení, které navštěvují/třídě první den školního roku. Školní družina slouží pro žáky 1. - 4. ročníků. Přednostně jsou přijímáni žáci mladší.

 

ODHLAŠOVÁNÍ žáků ze Školní družiny

Žák je odhlášený ze školní družiny na základě písemné odhlášky, kterou vyplní a odevzdá zákonný zástupce vychovatelce, ke které žák dochází do oddělení.

 

Poplatky na provoz ŠD

Poplatek za částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD činí 100,- Kč na měsíc za jednoho žáka. Doporučujeme zařídit si platbu přes účet u svých bankovních ústavů. Platbu je potřeba zasílat na účet číslo 4001035801/0100 vždy do 10. dne měsíce (každý žák má přidělen stálý variabilní symbol). Nezapomeňte při zadávání příkazu nahlásit přerušení platby na měsíce červenec a srpen. Platit lze také složenkou. Platbu lze zaslat jednorázově (1000,- Kč) či rozdělit do dvou částí, první splátka v září (400,- Kč), druhá v lednu (600,- Kč).

Finanční příspěvek na hry, sportovní pomůcky a výtvarný materiál činí 250,- Kč na školní rok, platí se hotově u jednotlivých vychovatelů do konce měsíce listopadu, vyúčtování zakoupeného materiálu je k nahlédnutí u příslušného vychovatele.

 

Vnitřní chod ŠD

Ranní družina slouží pro všechny žáky školy.
Odpolední družina je pro žáky, kteří jsou řádně přihlášeni do školní družiny.

Na nástěnce u hlavního vchodu školy naleznete základní informace o provozu ŠD.

Informaci o umístění dětí při aktivitách mimo oddělení (atrium, relaxační koutek, zelená učebna, školní hřiště, třída) naleznete pod názvem konkrétního oddělení u hlavního vchodu školy, příp. se informujte na recepci.

Žák, který odchází ze školní družiny samostatně, musí být předem písemně omluven zákonnými zástupci, pokud není jeho odchod uveden v zápisním lístku. Do zápisního lístku nelze zapsat, že žák odchází ze školní družiny sám, kdykoli, nebo po telefonické domluvě. Vždy musí být uveden jeho odchod ze ŠD časem.

Od 15:30 - 16.00 hod. se všechna oddělení spojují, děti zůstávají v pavilonu A.

Prosíme, nachystejte dítěti náhradní oblečení na převlečení pro venkovní aktivity, zejména v zimním období.

Veškeré aktuální a důležité informace spojené s aktivitami a organizací ŠD zapisujeme žákům předem do školních deníčků.

Vydáno: 02. 11. 2022 | Naposled upraveno: 19. 09. 2023 | Autor: Administrátor webu