logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
Zobrazit hlavní menu

Školní metodik prevence

Mgr. Marek Sedlák - školní metodik prevence
Konzultační hodiny - úterý 8.55 - 9.40
Kontakt: tel. 571 751 296, e-mail: sedlak@zspodskalkou.cz

Metodik prevence rizikového chování vytváří strategii prevence a podílí se na její realizaci. Komunikuje s pedagogy a v případě vzniklého problému (šikana, záškoláctví, alkohol, drogy, nevhodné chování) dává podněty k možné nápravě. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Hodnotí realizaci strategie prevence. Spolupracuje s třídními učiteli, výchovným poradcem, vedením školy, zákonnými zástupci i všemi dalšími zaměstnanci školy. Je členem výchovné komise, která pravidelně řeší individuální problémy a přestupky žáků.

Vydáno: 02. 11. 2022 | Naposled upraveno: 24. 11. 2022 | Autor: Administrátor webu