logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
Zobrazit hlavní menu

O škole

Základní škola Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm je klasická pavilonová škola. S její výstavbou se začalo v roce 1964. V roce 1965 byly postaveny první pavilony a školu navštěvovalo 363 žáků. Vyučování probíhalo za ztížených podmínek, pokračovala výstavba školy, stavěly se další pavilony, tělocvična, jídelna. V dalším školním roce byly dokončeny další pavilony, otevřelo se 25 tříd, školní družina, školní klub, spojovací chodby a pavilon TV. Město dostalo třetí úplnou základní školu, která v sedmdesátých letech byla dokonce největší školou v okrese Vsetín. Měla tehdy až 1200 žáků. V roce 1972 byla zahájena výstavba pavilonu D, ve kterém dnes sídlí ZŠ Sedmikráska. Výstavba školy tak byla dokončena do dnešní podoby.

V roce 2000 se podařilo získat dotaci na opravu školní jídelny. Kapacita kuchyně je 700 hotových jídel denně. Strávníci mají možnost výběru ze tří připravených jídel, které si předem objednají čipy.

V říjnu roku 2013 byl ukončen projekt Energetické úspory v ZŠ Pod Skalkou v hodnotě přes 17 mil. Projekt zateplení, výměny oken a střech již nyní přinesl úspory v cenách za energie.

Prvním ředitelem školy byl Josef Vaculín (1965 - 1970), po něm vedl školu Zdeněk Hauzner (1970 – 1980) a Jarmila Musilová (1980 – 1982). Nejdéle působícím ředitelem byl Josef Gajdoš, a to v letech 1982 - 2005. Poté jej vystřídala Zuzana Absolonová (2005 – 2012), kterou vystřídala v letech 2012 - 2017 Kristina Kubečková. Od roku 2018 řídí školu Lumír Ondřej, jeho zástupkyní je Zita Koláčková.

Vydáno: 20. 08. 2022 | Naposled upraveno: 14. 11. 2022 | Autor: Administrátor webu