Nacházíte se v režimu vypnuté grafiky. Přepnout na grafickou verzi webu.

logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
Zobrazit hlavní menu

O škole

Kontakty na pedagogy

02.11.2022 | Administrátor webu

Mgr. Koláčková Zita

 • ředitelka školy, vyučující Z a Inf
 • telefon: 571 751 271, 775 351 317
 • e-mail: kolackova@zspodskalkou.cz 
 • konzultační hodiny: dle dohody  

Mgr. Marková Lenka

 • zástupkyně ředitelky školy, tř. uč. 4.A
 • telefon: 571 751 275,  777 952 130
 • e-mail: markova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: dle dohody

Mgr. Eisenhammerová Taťána

 • tř. uč. 4.B
 • telefon: 571 751 281
 • konzultační hodiny: pondělí 13:00-14:00

Věra Cimbálníková

 • vychovatelka ŠD
 • telefon: 571 751 283

Hedvika Děcká

 • asistentka pedagoga 9.A
 • telefon: 571 751 296

RNDr. Hana Hadačová

 • tř. uč. 9. B, vyučující M, Vv, Přd na 1. st., Př, SM,Vv na 2. st.
 • telefon: 571 751 295
 • e-mail: hadacova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 11:55-12:40

Mgr. Lucie Hambálková

Mgr. Svatava Hambálková

 

Mgr. Daniela Jančová

Mgr. Miloslav Janošek

 • tř. uč. 6.C, vyučující Nj, Aj, Tv, KaJ, SV na 2. st.
 • telefon: 571 751 286
 • e-mail: janosek@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 11:00-11.45

Radmila Jurajdová

 • asistent pedagoga
 • telefon: 571 751 281

Tereza Jurajdová

 • tř. uč. 3. B
 • telefon: 571 751 289
 • email: jurajdova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 11:00-11:45

Mgr. Magda Jurková

 • vyučující M na 2. st.
 • telefon: 571 751 295
 • e-mail: jurkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 11:55-12:40

Bc. Jana Kliková

Pavla Kolářová

Dagmar Kopečková

Mgr. Ladislav Krňa

 •  vyuč. Vv, Hv na 2.st.
 • telefon: 571 751 286
 • email: krna@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: čtvrtek 10:05-12:50

Mgr. Olga Černá

PaedDr. Zuzana Mrlíková

Bc. Barbora Mudrová

Mgr. Pavla Nechanická

Lenka Neuwirthová

 • asistent pedagoga 3.B
 • telefon: 571 751 290

Mgr. Magda Dlabajová

 • třídní učitelka 5.A
 • telefon: 571 751 281
 • email: nemcova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 10:05-10:50

Mgr. Lumír Ondřej

 • učitel D, Z, Ov, Tv
 • telefon: 571 751 286
 • email: ondrej@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 10.05-10.50

Mgr. Jakub Ptáček

 • tř. učitel 7.A, vyuč. M, F, Hv, Inf, Pč na 2. st., metodik ICT
 • telefon: 571 751 296
 • e-mail: ptacek@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 10:50-11:35

Ludmila Pupíková

Mgr. Martina Satolová

 •  vyuč. Ch, Př, EP na 2. st, výchovná a kariérová poradkyně, pracovnice pověřená komunikací se ŠPZ
 • telefon: 731 661 619
 • e-mail: satolova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 12:50-13:35
 • konzultační hodiny výchovné poradkyně: středa 8:55-9:40

Mgr. Marek Sedlák

 • školní metodik prevence, tř. uč. 9.A, vyučující F, Tv, Ov, D, Hv, Pč, Vv na 2. st.
 • telefon: 571 751 296
 • e-mail: sedlak@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 10:05-10:50
 • konzultační hodiny metodika prevence: středa 8:55-9.40

Mgr. Sylva Štědrá

 • tř. uč. 7.B, vyučující Čj, Vv, SČj na 2. st.
 • telefon: 571 751 294
 • e-mail: stedra@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 11:00-11:45

Bc. Marcela Tarabová

 • asistent pedagoga 3.A
 • telefon: 571 751 290

Mgr. Zdeněk Tolar

 • tř. učitel 8. B, vyučující Z, D, Tv, SH na 2. st.
 • telefon: 571 751 287
 • e-mail: tolar@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: čtvrtek 8:55-9:40

Renata Trančíková

 • asistent pedagoga 7.A

Pavlína Vachalová

Mgr. Zuzana Valová

 • vyuč. Čj, Aj na 2. stupni
 • telefon: 571 751 291
 • email: valova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 11:55-12:40

Mgr. Tereza Vašková

 • tř. učitelka 8.A, vyuč. Aj, Šj na 2. st., koordinátor ŠVP
 • telefon: 571 751 291
 • email: vaskova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 11:55-12:40

Mgr. Hana Vavrečková

Mgr. Zuzana Velíková

 • tř. učitelka 6.B
 • vyuč. Čj, Aj, Ov na 2. st.
 • telefon: 571 751 292
 • email: velikova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pátek 8:00-8:45

Mgr. Eva Veselá

 • tř. učitelka 2.B
 • telefon : 571 751 290
 • email: vesela@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 13:00-13:50

Mgr. Taťána Vinklárková

 • tř. uč. 5. B, Vl na 1. stupni, Aj, Rj, Vv, Z, Kaj, VZ na 2. st.
 • telefon: 571 751 292
 • e-mail: vinklarkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 10:00-10:45

Mgr. Zuzana Vrtalová

Provozní zaměstnanci školy

 • Ing. Bartoníková Ivana - ekonomka, tel. 571 751 275, 731 138 677, e-mail: ucetni@zspodskalkou.cz
 • Kolečková Helena - administrativní pracovnice, skladnice, tel. 571 751 279
 • Ing. Zdeňka Skalková - vedoucí školní jídelny, tel. 571 751 277, 775 351 354, e-mail: skalkova@zspodskalkou.cz, skolnijidelna@zspodskalkou.cz
 • Janíková Bohumíra - sekretář, tel. 571 751 270
 • Ondřej Vlastimil - referent majetkové správy

Kuchyň

 • Fabišíková Zuzana - hlavní kuchařka
 • Rumplíková Pavlína - kuchařka
 • Andrýsová Renata - kuchařka
 • Eva Dobešová - kuchařka
 • Veselá Eva - pomocná kuchařka
 • Vašková Marcela - pomocná kuchařka

Úklid

 • Fialová Alena, Janíková Lucie, Mičolová Dagmar, Chorovská Radka

Pokračování článku

Sdružení rodičů

02.11.2022 | Administrátor webu

Sdružení rodičů při ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm

je spolek vzniklý z občanského sdružení (registrace provedena 22. 4. 1992, MVČR – VSC/1-11282/92-R), jehož hlavním cílem je hospodaření s finančními prostředky získanými z příspěvků, sponzorských darů a grantů, a ty jsou používány na financování sportovních, kulturních, vzdělávacích a jim podobných aktivit žáků ZŠ Pod Skalkou.

Příspěvky do Sdružení rodičů jsou vybírány v dobrovolné výši, v letošním školním roce je  příspěvek stanoven na částku 250,- Kč na žáka

( v případě dvou dětí ve škole je příspěvek 200,- Kč na dítě, tří dětí ve škole 150,- Kč na dítě)

Z této částky se financují akce školy týkající se aktivit žáků, např.:

 • cestovní náklady na soutěže žáků (jízdné, ubytování a stravné)
 • startovné v soutěžích
 • odměny pro žáky v soutěžích na školní půdě (recitační a pěvecké soutěže, olympiády v různých předmětech, sportovní soutěže) a také na oblastní a okresních až krajských úrovních soutěže jako Moudrá sovička, Klokan a Klokánek a různé další vědomostní soutěže
 • přispívá se na autobusovou dopravu na kulturní a sportovní akce, na exkurze
 • odměny za sběrové aktivity žáků
 • odměňují se třídy, které se během roku vzorně starají o pořádek a estetické prostředí své třídy, a to finanční částkou, kterou potom využijí pro potřeby své třídy
 • přispívá se na občerstvení při zasedáních Žákovského parlamentu a školské rady, žákům, kteří pomáhají při organizaci zápisu do 1. tříd a na drobné dárečky pro budoucí prvňáčky a na akce se zápisem spojených
 • ​nově přispíváme 7. ročníku na lyžařský kurz  a 1. stupni na školu v přírodě ( příspěvek na dopravu)
 • ​na konci školního roku využívá každá třída 20% z vybraných příspěvků své třídy na nákup odměn pro každé dítě
 • zařídil se relaxační koutek, zakoupila se časomíra do tělocvičny, keramická pec do Vv (zde se využívá hlavně sponzorských darů)

Složení výboru:

 • Jan Strakoš - předseda spolku
 • Zuzana Mrlíková - místopředseda spolku
 • Hedvika Děcká - hospodářka spolku

​Členové spolku:

 • Zuzana Solanská - členka spolku
 • Miroslav Horut - člen spolku
 • Radka Dvořáková - členka spolku
 • Hana Janušová - členka spolku
 • Marcela Glamošová - členka spolku
 • Monika Mužná - členka spolku
 • Dušan Pernický - člen spolku
 • Renata Hyánková - členka spolku

 

 

Pokračování článku

Školská rada

02.11.2022 | Administrátor webu

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pravomoci školské rady jsou dány § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Zřízení školské rady …

Pokračování článku

Organizace školního roku

17.08.2020 | Administrátor webu

Začátek šk. roku pondělí 4. září 2023     Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2023 (čtvrtek, pátek)     Vánoční prázdniny sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024 vyučování začne ve středu 3. ledna 2024 I. pol. bude ukončeno - 31. ledna 2024 (střed…

Pokračování článku

Zvonění

17.08.2020 | Administrátor webu

HODINA ČAS 0. 7:00 - 7:45 1. 8:00 - 8:45 2. 8:55 - 9:40 3. 10:05 - 10:50 4. 11:00 - 11:45 5. 11:55 - 12:40 6. 12:50 - 13:35 7. 13:45 - 14:30 8. 14:40 - 15:25 …

Pokračování článku