logo Základní škola Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
Zobrazit hlavní menu

Informace o zápisu dětí do 1. třídy, ZŠ Pod Skalkou RpR, š.r. 2023/24

Zápis dětí do 1. třídy se uskuteční 19. 4. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin a 20. 4. 2023 od 13:00 do 16:00.

Zapsány budou děti, které se narodily od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. K zápisu přijdou i děti, které měly v loňském roce odklad.

29. 3. 2023 odešle škola rodičům předškoláků pozvánku k zápisu s uvedeným registračním číslem, dnem a hodinou, kdy se dostavíte k zápisu.

Bude-li Vaše dítě v době zápisu nemocné, kontaktujte nás na níže uvedené číslo.

Průběh zápisu:

  1. a) formální část, při které zákonný zástupce předá požadované údaje dané školským zákonem a požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a tím naplní svou zákonnou povinnost

K zápisu přineste:

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • rodný list dítěte
  1. b) motivační část, při které kromě motivace dítěte pro školní docházku dochází k posouzení jeho školní připravenosti.

 

Odklad povinné školní docházky:

  • 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu vřádném termínu zápisu.
  2. Zákonný zástupce vyplní ve škole formulář Žádost o odklad povinné školní docházky.
  3. Máte-li již doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa, přineste je k zápisu.
  4. Vzhledem k dubnovému termínu zápisu doporučujeme objednání do PPP nebo SPC co nejdříve.
  5. V případě odložení povinné školní docházky bude ředitel školy informovat zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání a možných způsobech jejího plnění.

Kontakt:

Mgr. Zita Koláčková

775 351 317

kolackova@zspodskalkou.cz

Vydáno: 30. 03. 2023 | Autor: Administrátor webu | Sdílet na facebook