O ŠKOLE - Kontakty na pedagogy

 

Mgr. Lumír Ondřej

 • ředitel školy, vyučující D na 2. st.
 • telefon: 571 751 271, 777 952 130
 • e-mail: reditel@zspodskalkou.cz 
 • konzultační hodiny: dle dohody  

Mgr. Zita Koláčková

 • zástupkyně ředitelky školy, vyučující Z a Inf na 1. st.
 • telefon: 571 751 275,  775 351 317
 • e-mail: kolackova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: dle dohody

 

RNDr. Hana Hadačová

 • tř. uč. 6. B, vyučující M, Vv, Přd na 1. st., Př, SM,Vv na 2. st.
 • telefon: 571 751 295
 • e-mail: hadacova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 11.55 - 12.40

 

Mgr. Kateřina Halamková

 • tř. uč. 3.B, UVČ na 2. stupni
 • telefon: 571 751 292
 • e-mail: halamkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 11.55 - 12.40

 

Mgr. Lucie Hambálková

 

Mgr. Miloslav Janošek

 • tř. uč. 7. A, vyučující Nj, Aj, Tv, KaJ, SV na 2. st.
 • telefon: 571 751 286
 • e-mail: janosek@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 8.55 - 9.40

 

Mgr. Magda Jurková

 • tř. uč. 9. A, vyučující M na 2. st.
 • telefon: 571 751 295
 • e-mail: jurkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 11.55 - 14.40

 

Mgr. Pavla Katzerová

 

Bc. Jana Kliková

 

Mgr. Kateřina Knápková

 

Pavla Kolářová

 

Mgr. Marie Kondrátová

 • tř.uč. 2.A
 • telefon: 571 751 283
 • e-mail:
 • konzultační hodiny: pondělí 13.35 - 14.35

 

Dagmar Kopečková

 

Mgr. Lenka Marková

 • tř. uč. 4. A, UVČ na 2. st.
 • telefon: 571 751 289
 • e-mail: markova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 8.55 - 9.40

 

PaedDr. Zuzana Mrlíková

 • tř. uč. 5. A, Přd na 1. stupni
 • telefon: 571 751 290
 • e-mail: mrlikova@zpodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 10.05 - 10,50

 

Bc. Barbora Mudrová

 

Mgr. Martina Poláchová

 

Mgr. Jakub Ptáček

 • vyuč. M, F, Hv, Inf, Pč na 2. st., metodik ICT
 • telefon: 571 751 296
 • e-mail: ptacek@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: čtvrtek 10.05 - 10.50

 

Ludmila Pupíková

 

Mgr. Martina Satolová

 •  vyuč. Ch, Př, EP na 2. st, výchovný poradce
 • telefon: 571 751 297, 731 661 619
 • e-mail: satolova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 8.00 - 8.45
 • konzultační hodiny výchovné poradkyně: čtvrtek 12.50 - 13.35, dle dohody

 

Mgr. Marek Sedlák

 • školní metodik prevence, tř. uč. 6.A, vyučující F, Tv, Ov, D, Hv, Pč, Vv na 2. st.
 • telefon: 571 751 296
 • e-mail: sedlak@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: čtvrtek 11.00 - 11.45
 • konzultační hodiny metodika prevence: úterý 8.55 - 9.40

 

Ing. Lucie Šťastná

 • tř. uč. 5.B, Hv na 2. st.
 • telefon: 571 751 292
 • e-mail: stastna@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 8.55 - 9.40

 

Mgr. Sylva Štědrá

 • tř. uč. 8. A, vyučující Čj, Vv, SČj na 2. st.
 • telefon: 571 751 294
 • e-mail: stedra@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 8.00 - 8.45

 

Mgr. Zdeněk Tolar

 • tř. učitel 9. B, vyučující Z, D, Tv, SH na 2. st.
 • telefon: 571 751 287
 • e-mail: tolar@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: čtvrtek 10.05 - 10.50

 

Mgr. Tereza Vašková

 

Mgr. Zuzana Velíková

 • tř. uč. 8.B, vyuč. Aj na 1. st., Čj, Aj na 2. st.
 • telefon: 571 751 292
 • email: velikova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 10,05 - 10,50

 

Mgr. Taťána Vinklárková

 • tř. uč. 7. B, Vl na 1. stupni, Aj, Rj, Vv, Z, Kaj, VZ na 2. st.
 • telefon: 571 751 292
 • e-mail: vinklarkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 8.55 - 9.40

 

Mgr. Daniela Jančová

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola