O ŠKOLE - Kontakty na pedagogy

 

Mgr. Lumír Ondřej

 • ředitel školy, vyučující D a Vv na 2. st.
 • telefon: 571 751 271, 777 952 130
 • e-mail: reditel@zspodskalkou.cz 
 • konzultační hodiny: dle dohody  

Mgr. Zita Koláčková

 • zástupkyně ředitelky školy, vyučující Z a Inf na 1. st.
 • telefon: 571 751 275,  775 351 317
 • e-mail: kolackova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: dle dohody

 

RNDr. Hana Hadačová

 • tř. uč. 8. B, vyučující M, Př, Hv, VZ, SM  na 2. st
 • telefon: 571 751 295
 • e-mail: hadacova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 11.00 - 11.45

 

Mgr. Kateřina Halamková

 • vyučující Aj, Prv, Pč, Tv, Hv na 1. st. , D  na 2. st
 • telefon: 571 751 292
 • e-mail: halamkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 8.00 - 8.45

 

Mgr. Lucie Hambálková

 • tř. uč. 7. B, vyučující Aj, Čj  a KAj na 2. st.
 • telefon: 571 751 294
 • e-mail: hambalkova.lucie@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 10.05 - 10.50

 

Mgr. Svatava Hambálková

 • tř. uč. 4. A a UVČ na 2. st.
 • telefon: 571 751 291
 • e-mail: hambalkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pátek 8.45 - 9.40

 

Mgr. Miloslav Janošek

 • tř. uč. 8. A, vyučující Nj, Aj, KAj a SV na 2. st.
 • telefon: 571 751 286
 • e-mail: janosek@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: čtvrtek 11.00 - 11.45

 

Mgr. Magda Jurková

 • tř. uč. 6. A, vyučující M, Př, Hv na 2. st., Přd na 1. st.
 • telefon: 571 751 295
 • e-mail: jurkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pátek 8.00 - 8.45

 

Mgr. Pavla Katzerová

 

Bc. Jana Kliková

 

Mgr. Kateřina Knápková

 • tř. uč. 3. A, Vv na 2.st.
 • telefon: 571 751 281
 • e-mail: knapkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: úterý 8.00 - 8.45

 

Pavla Kolářová

 

Dagmar Kopečková

 

Mgr. Andrea Kovaříková

 • vyučující Vv, Ov, D, SZ, UVČ na 2. st., Vv na 1. st.
 • telefon: 571 751 294
 • e-mail: kovarikova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pátek 10.05 - 10.50

 

Vendula Kunertová, DiS.

 

Mgr. Lenka Marková

 • tř. uč. 3. B, ČJ na 2. st.
 • telefon: 571 751 289
 • e-mail: markova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 10.05 - 10.50

 

PaedDr. Zuzana Mrlíková

 • tř. uč. 5. A
 • telefon: 571 751 290
 • e-mail: mrlikova@zpodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 11.00 - 11,45

 

Bc. Barbora Mudrová

 

Mgr. Radomíra Paclová

 

Mgr. Hana Pavlíčková

 

Mgr. Jakub Ptáček

 • vyuč. M, F, Hv, Inf, Pč, SM na 2. st., metodik ICT
 • telefon: 571 751 289
 • e-mail: ptacek@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: čtvrtek 12.00 - 13.00

 

Ludmila Pupíková

 

Mgr. Martina Satolová

 • tř. uč. 9. B, vyuč. Ch, Př, Vz, D na 2. st
 • telefon: 571 751 297
 • e-mail: satolova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 14.05 - 14.50
 • konzultační hodiny výchovné poradkyně: úterý 14.05 - 14.50, dle dohody

 

Mgr. Marek Sedlák

 • školní metodik prevence, tř. uč. 7. A, vyučující F, Tv, Ov, Hv, Pč na 2. st.
 • telefon: 571 751 296
 • e-mail: sedlak@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: čtvrtek 11.55 - 12.40
 • konzultační hodiny metodika prevence: úterý 14.05 - 14.50

 

Mgr. Sylva Štědrá

 • tř. uč. 9. A, vyučující Čj, SČJ, Hv na 2. st.
 • telefon: 571 751 294
 • e-mail: stedra@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 11.55 - 12.40

 

Mgr. Zdeněk Tolar

 • tř. učitel 6. B, vyučující Z, D a Tv na 2. st., Pč na 1. st.
 • telefon: 571 751 287
 • e-mail: tolar@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: středa 10.05 - 10.50

 

Pavlína Vachalová

 

Nikola Válková

 

Mgr. Pavla Vašenková

 • tř. uč. 2. A, Aj na 1. st.
 • telefon: 571 751 281
 • e-mail: vasenkova@zspodskalkou.cz
 • konzultační hodiny: pondělí 11,45 - 12,40

 

Mgr. Taťána Vinklárková

 

Mgr. Daniela Jančová

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola