Domů arrow ŠKOLNÍ DRUŽINA arrow Charakteristika

ŠKOLNÍ DRUŽINA - Charakteristika

Školní družina je místem aktivního odpočinku dětí, nabízí prostor pro uvolnění a relaxaci, kreativní seberealizaci, skupinovou spolupráci a vzájemnou komunikaci.

Školní družina je určena žákům 1. - 4. ročníku. Děti mají možnost navštěvovat družinu před vyučováním a dále pak odpoledne po skončení výuky.

Odpolední výchovně-vzdělávací činnost probíhá formou:

  • odpočinkových aktivit (motivační, tvořivé, motorické, smyslové a didaktické hry, volné kreativní aktivity, četba, povídaní),
  • rekreačních a zájmových činností (pohybové, výtvarné, hudební, literárně-dramatické činnosti),
  • kulturních a vzdělávacích akcí (společné akce pro děti a rodiče, besedy a návštěvy zajímavých míst v okolí, kulturní představení, divadélka).

Školní družina má 3 oddělení, I. a II. oddělení je umístněno v pavilonu A pro nejmladší žáky (1. a 2. ročník), III. v pavilonu F pro starší žáky (3. a 4. ročník). Každé oddělení má svou vlastní místnost vybavenou pro zájmovou činnost a odpočinek dětí a plán činností vázaný na jednotlivá roční období s ohledem na věk, schopnosti a zájmové zaměření dětí v oddělení.

Organizace jednotlivých činností i samotného chodu družiny se řídí platným vnitřním řádem školní družiny.

  • Školní družina
  • Školní družina
  • Školní družina

Pobyt dětí ve školní družině spadá do doby zvýšené únavy z dopoledního vyučování, proto se snažíme náplň práce a aktivit směrovat tak, aby byly pro děti nejen užitečné, ale hlavně zábavné, radostné a uvolňující. Velký důraz klademe především na spontánní aktivity dětí a rekreační pohyb provozovaný nejlépe venku. Ke hrám, sportu a pohybu využíváme prostory v nejbližším okolí – školní hřiště, zelená učebna, relaxační koutek, atrium, prostory mezi pavilony školy, lesík Skalku.

  • Školní družina venku
  • Školní družina venku
  • Školní družina venku

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola