Informace ŠD pro rodiče žáků 3. ročníku31.8.2018

Informace ŠD pro rodiče žáků 3. ročníku (III. oddělení ŠD Sluníčka, přízemí pav. F, Bc. Jana Kliková)

1. Prosím, vyplňte a obratem pošlete zpět třídnímu učiteli fialový zápisový lístek školní družiny s údaji o dítěti, pravidelnými odchody ze ŠD, vyzvedáváním/samostatným odchodem ze ŠD (druhá strana zápisového lístku) a vaším souhlasem s vnitřním řádem ŠD (viz www.zspodskalkou-dokumenty-vnitřní řád ŠD).

2. Děti, které odcházejí po obědě nebo v průběhu družiny a nemají to poznačeno v zápisovém lístku, musí být předem na konkrétní den písemně omluveny rodiči (lístek se jménem žáka, datem omluvenky a podpisem), bez písemného potvrzení nemůže dítě z družiny samo odejít!

3. ODPOLEDNÍ SPOJOVÁNÍ VŠECH ODDĚLENÍ: 15.30 do ŠD v pavilonu A

4. Informace o poplatcích ŠD viz nástěnka ŠD ve vchodu do školy, na stránkách školy, u vychovatele (viz www.zspodskalkou-skolnidruzina-organizace a provoz)

5. Internetové stránky III. oddělení Sluníček s roční náplní a prezentací činnosti dětí (viz www.zspodskalkou-skolnidruzina-SD Sluníčka)

6. Veškeré aktuální a důležité informace spojené s aktivitami a organizací ŠD zapisujeme žákům předem do školních deníčků.

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola