PROJEKTY - Podpora ZŠ Pod Skalkou formou šablon III.

Obrázek

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 670 118,00 Kč.

Projekt má název Šablony III na Pod Skalce a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020902. Realizace začala 1. 9. 2021 a projekt potrvá do 30. 6. 2023.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce, sociální integrace dětí a žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga, školního asistenta ZŠ, další část finanční podpory bude směřovat na doučování a projektový den.

 

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola