Hodnocení práce Ekotýmu ve školním roce 2012/135.7.2013

Vše začalo úvodním seminářem k programu Ekoškola v září roku 2012, kam jsme se s kolegyní přihlásily. V říjnu škola podepsala přihlášku a získala potřebné materiály. Ekologii se na ZŠ Pod Skalkou věnujeme již od roku 1999, proto chceme ukázat i ostatním, že to s ní myslíme opravdu vážně. Vybrali jsme si šikovného žáka Michala Raka, který bude zastupovat děti.

Dostal titul šéf ekotýmu. Pak se nám podařilo z každé třídy od 4. do 9. ročníku získat po dvou až třech nadšencích. V týmu nás bylo kolem třicet a někteří s námi vydrželi po celou dobu. Schůzek bylo celkem 14, průměrně jsme se scházeli 2x měsíčně.

Nejtěžší bylo najít termín, který by vyhovoval všem. Starší osmáci pracovali častěji, i mimo schůzky. Po seznámení s programem Ekoškoly jsme se do konce kalendářního roku stihli zapojit do projektu Krokus, v němž jsme zasadili cibulky žlutých krokusů do tvaru Davidovy hvězdy na připomenutí dětských obětí holocaustu. Nejlepší sběrači navštívili za odměnu Sluňákov a třídírnu odpadů v Olomouci. Jiná exkurze byla vypravena na Flóru Olomouc a do hvězdárny. Získali jsme granty města na zlepšení životního prostředí živočichů v areálu školy a na Projektový den pro členy ekotýmu. Na schůzkách jsme si zvolili kronikáře, správce webových stránek, fotografy, spojky, nástěnkáře, dopisovatele. Prostě se začalo pracovat! Padaly první návrhy na zlepšení současné situace ve škole, proběhl brainstorming, připravovala se analýza ekologického stavu školy. Dotazník k analýze vyplňovali všichni žáci, učitelé, školník, vedoucí kuchyně i vedení. Děti opět nezahálely, dotazníky sama vytvořila Karolína Božáková a vyhodnotil je šéf ekotýmu. Naše ekonástěnka již dobře funguje, děti sledují termíny schůzek, dané úkoly a novinky. Žákyně pátého ročníku Ema Dvořáková vytvořila pěknou prezentaci na téma Okolí školy. Pak přišla myšlenka Michala Kamase o Fair Trade a ujala se. Dalo to ale práci! Začali jsme v únoru a v září chceme požádat o titul Fair Trade škola. Na Den otevřených dveří jsme v 18 dílnách vyráběli různé věci z přírodních materiálů. Členové ekotýmu výrobky naceňovali, prodávali rodičům a veřejnosti a za vydělané peníze jsme nakoupili výrobky Fair Trade.

Ke Dni Země jsme čistili břehy řeky Bečvy, na škole uspořádali Sběrový den a začalo se pracovat na projektu Skleníkový efekt. Ten vyvrcholil celoškolní konferencí a účastí na 1. žákovské badatelské konferenci v červnu. Perfektní zkušenost! Navštívili jsme partnerskou školu na Slovensku, která již 7 let vlastní titul Ekoškoly. A protože jeli na zájezd i členové ekotýmu, získali inspiraci a chuť do další práce. Na konci roku jsme uzavřeli sběrové aktivity. Celkem jsme nasbírali 50 000ks PET lahví, 8 tun papíru, dvě krabice vybitých baterií a pytel drobných elektrospotřebičů. Členové ekotýmu a nejlepší sběrači byli odměněni dárky, diplomy a zářijovým zájezdem do Jeseníků. Zajímavé bylo pozorovat nadšení žáků pro nové myšlenky, jejich vzájemnou spolupráci a radost z dobře odvedené práce.

Zuzana Mrlíková, koordinátorka programu

 

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola