Aktuality

Zobrazuji položky 9 až 16 (7 stránek)
Školní rok:

Změna provozní doby ranní družiny20.4.2021

Z provozních důvodů bude od pondělí 26.4. 2021 ranní družina otevřena pro děti od 6.30 - 8.00 hodin až do odvolání.

ŠD ZŠ Pod Skalkou


Testování v souvislosti s přijímacím řízením16.4.2021

Vážení rodiče,

základní školy mají povinnost testovat žáky, kteří konají jednotnou přijímací zkoušku na SŠ a víceletá gymnázia, Ag testy a vydat žákům potvrzení o negativním výsledku testu. V případě pozitivního výsledku Ag testu ve škole, musí zákonný zástupce žáka kontaktovat dětského lékaře a dítě musí projít RT-PCR testem.

Testování na naší škole proběhne v úterý 27. 4. pro žáky devátých ročníků a ve čtvrtek 29. 4. pro žáky 5. a 7. ročníku, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.

Podrobnější informace k průběhu a organizaci testování pošlou třídní učitelé rodičům mailem.

 

Mgr. Zita Koláčková

zástupkyně ředitele školy

 


Informace o nástupu dětí do školy9.4.2021

Vážení rodiče,

Od 12. 4. 2021 nastupují do školy žáci 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A. Tyto děti mají zajištěný oběd ve školní jídelně.

V pondělí a ve čtvrtek ráno od 8.00 bude probíhat testování antigenními testy.

 

Mgr. Zita Koláčková

zástupkyně ředitele


Umístění dětí vybraných profesí v době státních svátků31.3.2021

Vzhledem k nízkému zájmu nebude škola poskytovat možnost umístění dětí vybraných profesí v době státních svátků 2. a 5. dubna 2021. Přeji všem příjemné Velikonoce.

Lumír Ondřej, ředitel


Velikonoční prázdniny24.3.2021

Ve čtvrtek 1. 4. 2021 jsou jednodenní Velikonoční prázdniny. Pátek 2. 4. (Velký pátek) a pondělí 5. 4. (Velikonoční pondělí) jsou svátky.

Výuka on – line proběhne naposledy ve středu 31. 3. a pak až v úterý 6. 4


Kritéria pro přijmaní do prvních tříd24.3.2021

Kritéria pro přijímání žáků do ZŠ Pod Skalkou pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 otevře Základní škola Pod Skalkou dvě první třídy s maximálním počet 30 žáků v jedné třídě.

V případě volné kapacity bude ředitel školy přijímat žáky podle následujících kritérií v tomto pořadí:

1. Děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy

2. Děti, které byly u zápisu v loňském školním roce a dostaly odklad

3. Děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový obvod školy, budou přijímány následovně: - přednost bude mít dítě, jehož sourozenec se ve škole vzdělává

Pro školní rok 2021/22 je vyhláškou města Rožnov pod Radhoštěm č. 9/05 stanoven spádový obvod ZŠ Pod Skalkou těmito ulicemi:

Bačová, Beskydská, Bezručova, Čs. armády, Dolní Paseky, Dr. Milady Horákové, Drobníkova, Družstevní, Frenštátská, Habrová, Hradišťko, Horní Kouty, Horní Paseky, Hřbitovní, Jahnova, Jarní, Javornická, Javorová, Karlova, Kinských, Kročákova, Květinová, Lesní, Letenská, Lipová, Mladějovského, Na Pařeničkách, nábřeží Dukelských hrdinů, Obránců míru, Okružní, Ostravská, Písečná, Pletařská, Pod Chlacholovem, Pod Kozincem, Pod Kyčerou, Pod Pindulí, Pod Skalkou, Pod Strání, Polanského, Polní, Příčná, Putýrky, Radhošťská, Rekreační, Sladské, Slezská, Sněžná, Šlapetova, Tkalcovská, Travinářská, Kantorka, U Revíru, V Mokrém, Volkova, Zahradní, Žerotínská, 1. máje (mimo domy č.p. 841-852, 1059,1155-1158), 5. května (domy č.p. 1340-1353, 1521).

 

Mgr. Lumír Ondřej - ředitel školy


Informace o přijímacím řízení18.3.2021

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Milí rodiče,

termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. termín: 3. května 2021 (čtyřleté obory), 5. května 2021 (víceletá gymnázia)

2. termín: 4. května 2021 (čtyřleté obory), 6. května 2021 (víceletá gymnázia)

1. náhradní termín: 2. června 2021 (pro všechny obory vzdělání)

2. náhradní termín: 3. června 2021 (pro všechny obory vzdělání)

Další bližší informace naleznete :zde a zde

Mgr. Martina Satolová, výchovná poradkyně


Zápis do 1. třídy9.3.2021

Organizace zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními je třeba organizaci zápisu přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.Zápis proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od tradičních postupů, bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se pouze formální část zápisu – předání dokumentů.

31. 3. 2021 odešleme poštou pozvánky k zápisu s podrobnými informacemi o průběhu zápisu.

21. a 22. 4. 2021 proběhne zápis k povinné školní docházce-předání dokumentů.

Zákonný zástupce dítěte přinese v obálce vyplněné formuláře (žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a osobní dotazník, které obdržíte poštou spolu s pozvánkou, registračním číslem a dalšími informacemi).

Obálku vhodíte do připraveného boxu u vstupních dveří školy.

Budete-li mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, kontaktujte nás na níže uvedených telefonních číslech.

Budete-li mít zájem o prohlídku školy (a pokud to epidemiologická situace dovolí), volejte také na níže uvedená telefonní čísla.

Jestliže budete žádat o odklad povinné školní docházky, volejte prosím na telefonní číslo 775 351 317, abychom se domluvili na předání nutných dokumentů (kromě žádosti o odložení povinné školní docházky je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

23. 4. 2021 zveřejníme na webových stránkách seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 pod přiděleným registračním číslem.

Kontakty:

Mgr. Lumír Ondřej ředitel školy 777 952 130 reditel@zspodskalkou.cz

Mgr. Zita Koláčková zástupkyně ŘŠ 775 351 317 kolackova@zspodskalkou.cz

Těšíme se na Vás a jestli bude v červnu lépe, sejdeme se s dětmi a paní učitelkami v naší škole

Mgr. Zita Koláčková zástupkyně ředitele školy

žádost o odklad zde:

žádost o přijetí  zde:


Zobrazuji položky 9 až 16 (7 stránek)
Školní rok:

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola