Aktuality

Zobrazuji položky 9 až 16 (6 stránek)
Školní rok:

Informace k provozu škol1.3.2021

Provoz škol 27.2. do 21.3. 2021  zde:

 

 


Informace pro strávníky28.2.2021

Obědy během uzavření školy

Žáci 1. a 2. ročníku (kteří se doposud vzdělávali prezenčně) mají od pondělí 1. 3. 2021 hromadně odhlášeny obědy.

Pokud rodiče chtějí odebírat obědy do jídlonosiče, mohou je pro své děti přihlásit v pondělí 1. 3. do 12.00 (obědy budou mít děti od 2. 3.).

Žáci 3. – 9. ročníku, kteří si již obědy přihlásili, mají obědy od 1. 3. jako doposud.

Jídlonosiče s čipem a jménem nechávejte na recepci školy od 7.30 do 8.00. Výdej obědů je od 11.45 do 12.15.

V pondělí 1. 3. se vaří také pro cizí strávníky.

O jarních prázdninách (8. 3. – 12. 3.) se navaří.


Hodnocení žáků během distanční výuky27.2.2021

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků během distanční výuky

Hodnocení žáků se skládá ze tří základních částí:

1) Hodnocení, které směřuje k ověření znalostí a dovedností (ON-LINE)

– zadání v “MS Teams”, různé formy testování a opakování nebo zkoušení budou hodnoceny známkami 1, 2, 3, 4 a 5 (dle pravidel pro hodnocení, které jsou součástí školního řádu).                                 V Bakaláři budou tyto známky ohodnoceny vahou 5-10.

 

2) Hodnocení procesu, kterým žák/yně k osvojení znalostí došel (OFF-LINE)

– zadání v MS Teams, která slouží k procvičování, upevnění nebo rozšíření učiva a mají určený termín odevzdání (domácí úkoly, referáty), budou hodnoceny známkami 1, 3, 5 a to v tomto smyslu: 

splnil(a) podle zadání = 1,

splnil(a) s nedostatky (3),

nesplnil(a) nebo neodevzdal(a) nebo odevzdal(a) prázdné = 5.

V Bakaláři budou tyto známky ohodnoceny vahou 1-5. 

Hodnocení se bude provádět pravidelně k datu, kdy měl být úkol splněn, nebo na konci každého týdne, případně po dvou týdnech, pokud je zadáno menší množství domácí práce. Úkoly 

odevzdané po termínu odevzdání již zpětně hodnoceny nebudou.

3) Aktivita a práce v hodině

 

 

Připomínáme také, že informace o prospěchu žáků a žákyň lze najít v prostředí MS Teams, kde žáci a žákyně kromě zadání dostávají také průběžnou zpětnou vazbu – slovní hodnocení, komentář nebo body.

 

V Bakaláři, kam mají rodiče přístup, jsou zapsány průběžné známky, čtvrtletní a pololetní klasifikace a také absence na on-line hodinách.

Absenci má žák v třídní knize uvedenou, pokud není na on-line hodině přítomen nebo pokud během hodiny opakovaně nereaguje. Absenci omlouvají zákonní zástupci do tří dnů (viz Školní řád).

 

O přístupu svých dětí k on-line výuce budou rodiče informováni průběžně.

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 23. 2. 2021

                                                                                              Mgr. Ondřej Lumír, ředitel školy

 


Uzavření školy27.2.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením, ke kterým přistoupila vláda ČR, bude škola uzavřená od pondělí 1. 3. 2021. Doma zůstávají všichni žáci 1. – 9. ročníku, výuka bude probíhat distančně. O návratu dětí do školy Vás budeme informovat. Od 8. – 12. 3. jsou jarní prázdniny.

Tělocvična je nadále také uzavřená.

Mgr. Zita Koláčková


Mimořádné opatření 24.2.2021

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví platné od 25. 2. 2021

 

Vážení rodiče, 

v souvislosti s novým nařízením vlády platí pro prezenční vzdělávání tato opatření:

Ve čtvrtek a v pátek 25. a 26. února mohou mít žáci ještě látkovou roušku.

Od pondělí 1. března je nutné používat některý z těchto ochranných prostředků:


. respirátor třídy FFP2/KN95
. zdravotnickou ochrannou roušku
. obdobný prostředek naplňující požadavky normy ČSN EN 14683+AC, například nanoroušku, ale splňující výše uvedenou normu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Metodický pokyn zde:

Příloha MŠMT zde:


Informace o předání vysvědčení22.1.2021

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se žáci 3. - 9. ročníků stále vzdělávají distančně, bude jim výpis vysvědčení předán až po 28. 1. 2021, nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Známky na vysvědčení jsou zapsány v Bakalářích – v Pololetní klasifikaci. 29. 1. 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny. O návratu dětí do školy a organizaci výuky Vás budu včas informovat.

Zita Koláčková


Informace školního speciálního pedagoga11.1.2021

Speciální pedagog bude poskytovat dětem individuální prezenční (osobní) konzultace ve škole, které jsou povoleny ve formátu žák - učitel, případně rodič.

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf. 
 

 

Těmto konzultacím vyhradí pedagog jednu hodinu týdně dle původního termínu v čase po on- line výuce. Termíny předmětu speciálně pedagogické péče jsou povinné v rámci školního vzdělávacího programu a předmět je hodnocen.

 

 


Informace k 7. lednu 20217.1.2021

Vážení rodiče, výuka žáků pokračuje do 22. 1. beze změny. 1. a 2. třídy se vzdělávají prezenčně, školní družina v provozu 6.00 - 8.00 a 11.45 - 16.00. 3. až 9. třídy se vzdělávají distančně. Obědy mají žáci odhlášeny. Jestli chcete oběd, musíte se přihlásit, jídlonosiče (podepsané a s přiloženým čipem) přineste na recepci 7.30 - 8.00, výdej jídlonosičů od 11.10 - 14.00.

Sledujte stánky školy, v případě dalších změn ze strany ministerstva školství Vás budeme ihned informovat.

Zita Koláčková


Zobrazuji položky 9 až 16 (6 stránek)
Školní rok:

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola