Aktuality

Zobrazuji položky 9 až 16 (13 stránek)
Školní rok:

Pohár rohlasu28.5.2019

Úspěch mladších žáků 2.stupně na krajském kole vatletických závodech - Pohár rozhlasu

 

Velkým úspěchem skončilo účinkování mladších žáků na atletických závodech – Pohár rozhlasu.

Z okrskového kola, kterého se účastnily také družstva starších žaček, starších žáků a mladších žaček se ZŠ Pod Skalkou podařilo v kategorii mladších žáků postoupit z 1. místa do okresního kola.

Mladší žáci se díky vynikajícím výsledkům v okresním kole probojovali až do krajského kola, které se konalo 23. 5. na atletickém stadionu v Uherském Hradišti.

Z celkového počtu9 týmů se kluci těsně nevešli na stupně vítězů a jen o velmi malý počet bodů skončili na celkovém 4.místě.

Individuálně by se na pomyslné stupně vítězů z jednotlivých disciplín dostali Jakub Šimurda v běhu na 60m a Vít Dorňák v běhu na 1000m.

Sestava mladších žáků: Vít Dorňák, Jakub Šimurda, Šimon Kubela, Martin Glamoš, Adam Rádsetoulal, Filip Křenek, Tomáš Růčka, Jakub Jirsák

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Ti nejlepší zpěváci zářili na rožnovském Slavíčkovi27.5.2019

V pátek 24.5.2019 pořádalo SVČ pěveckou soutěž Rožnovský Slavíček v našem kině. PodSkalku prezentovalo 12 žáků.

V první kategorii získala 1. místo Dorotka Sítková z 1.A a 2. místo Klárka Nechanická z 1. A.

Ve druhé kategorii získala 2. místo Natálka Knápková ze 4.A. Adélce Aujezdské a Vojtovi Kubíčkovi ze 3.A děkujeme za prezentaci školy, i když se v této kategorii neumístili kvůli velmi silné konkurenci.

Ve třetí kategorii nás prezentovala Anetka Ďurčanská ze 6.B, které patří taktéž obrovská pochvala, neboť soutěžila se silnými deváťačkami. Svůj Titanic zazpívala jako pravá hvězda.

Ve čtvrté kategorii jsme měli nominované 2 skupiny, kterým taktéž patří velká pochvala, i když se na prvních třech místech neumístily přes velkou konkurenci. Je to Ellen Blažová a Niki Jurečková ze 3.A a Johy Černotová a Marky Strakošová z 5.B.

V páté kategorii – skupiny s choreografií patří velké díky za super vystoupení Nině Zbránkové, Terce Sítkové a Adélce Aujezdské ze 3.A, které získaly 2. místo.

Všem zpěváčkům moc gratulujeme a děkujeme za skvělou prezentaci naší školy.

Trenérka Pavla Katzerová.

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Den matek, celodružinová oslava s programem27.5.2019

Dne  17 .5. 2019  se uskutečnila každoroční, tradiční akce školní družiny věnovaná maminkám. Byli jsme mile překvapeni hojnou účastí maminek, tatínků, tet i babiček, přišel se podívat i a pan ředitel.

Oslavu jsme zahájili kulturním vystoupením žáků všech tří oddělení. Druháčci z oddělení Hvězdiček nejprve zazpívali své oblíbené písničky, zahrály na kytaru a flétnu. Prvňáčci ze Včelek si připravili zpěv a hru na Orffovy nástroje s názvem Jaro, léto, podzim, zima. A nejstarší děti z oddělení  Sluníček vystoupily s hudebním tématem Živly Země se zpěvem a hrou na muzikoterapeutické hudební nástroje.

Po zhlédnutí pestrého vystoupení jednotlivých oddělení jsme se přesunuli do zadní části jídelny. Zde děti s pomocí paní vychovatelek a maminek vyráběly formou workshopu dárky pro své maminky.

Mockrát všem děkuji za vaši pomoc a zpříjemnění tohoto slavnostního dne Vaší milou přítomností.

Dája Kopečková, vychovatelka ŠD

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Nejlepší sběrači v Kovozoo23.5.2019

Nejlepší sběrači v KOVOZOO

    Letos jsme 30. dubna navštívili ve Starém Městě jedinečnou ZOO, která nemá v celé Evropě obdoby. Je originální a unikátní svým provedením. Zvířata ve skutečné velikosti jsou vyrobena z kovového odpadu, ale vypadají jako živá. Zvířat bylo nepřeberné množství a u každého z nich byly naučné tabule z jejich života.Cílem Kovozoo je ukázat lidem, že i staré, rezavé materiály mohou být využity na krásné výrobky. Při komentované jízdě ve vláčku Steelinka a z vyhlídkových lávek jsme viděli svět zpracování a recyklace odpadů. Prošli jsme si letoun L-610, z majáku jsme viděli do širokého okolí a prozkoumali jsme loď Naděje, kde jsme si zatočiliopravdovým kormidlem.Uvědomili jsme si, kolik úsilí a práce dalo vytvořit tento neskutečný areál. Zájezdu se zúčastnilo 41 žáků z 1. a 2. stupně. Byli mezi nimi nejlepší sběrači papíru, PET lahví, baterií, dále i členové Ekotýmu. Na cestě zpátky jsme se ještě zastavili ve Vizovicích, abychom si koupili chybějící dobroty a tekutiny. Po vyčerpávajícím lehce deštivém dopoledni nás autobus dovezl v pořádku domů.Díky zážitkům a pěkným fotografiím budeme na výlet dlouho vzpomínat. Děkujeme Městu Rožnov p/R za finanční podporu a doufáme, že příští rok budeme mít zase možnost naše sběrače patřičně odměnit.

                                                                                                                             Zuzana Mrlíková

 

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Hvězda zářila a vzduch se chvěl23.5.2019

Tento název vystihuje závěrečné vystoupení našeho pěveckého sboru Hvězdička a klávesového kroužku v úterý 21.5.2019 v prostorách galerie naší školy.

Ve školním roce 2018/19 bylo ve sboru přihlášených 32 žáků z 1. stupně. Do konce roku dochodilo do sboru 28 žáků, kteří si zaslouží velkou pochvalu za zpěv, hru na rytmické nástroje, pozitivní energii a sluníčko na tváři.

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Beseda s politickým vězněm19.5.2019

Školáci poslouchali příběh politického vězně V minulém týdnu, na ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm,proběhla jedinečná beseda, s bývalým politickým vězněm komunistického režimu Leo Žídkem. Příběhu zpoza želené opony pana Leo Žídka, naslouchalo několik desítek žáků. Leo Žídek chtěl studovat na stuttgartské univerzitě, jenže skupina, s níž měl hranice přejít, byla infiltrována udavači. Dne 18. srpna 1952 byl Leo Žídek zatčen, v červnu 1953 postaven před soud a odsouzen k osmi letům ztráty svobody a ztráty občanských práv. Žáci velice pečlivě naslouchalia na závěr besedy velmi aktivně diskutovali.

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Dětská univerzita12.5.2019

 Dětská univerzita

Tak jako už před čtyřmi lety i letos se naši čtvrťáci rozhodli studovat na Dětské Univerzitě v Olomouci.  

Své studium zahájili Imatrikulací, která se konala v Laudonové sále v Pevnosti poznání.

V průběhu studia na Univerzitě se dozvěděli informace o houbách, navštívili Právnickou fakultu, kde je čekala přednáška  o finančním právu.

V rámci přednášky na  Přírodovědecké fakultě se seznámili s životem nočních letců.

 Jak zachránit lidský život, a že pomocí rentgenu nahlédneme do hloubi těla lidí i zvířat se dozvěděli na Lékařské fakultě. 

Na otázku správného využití volného času společně našli odpověď na Cyrilometodějské  teologické fakultě.

Na Filozofické fakultě se vcítili do role cizince ve svém mateřském jazyce a naučili se úspěšně komunikovat beze slov.

Závěrečnou přednášku na téma Paralympijské odpoledne absolvovali na katedře aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury.

24. dubna za účasti rodičů se konala závěrečná slavnostní PROMOCE, kde studenti získali diplom o absolvování.

 

Katka Knápková – tř. uč. 4.A

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Zábavná svačina ve 4.B12.5.2019

Zábavná svačina ve 4. B

V úterý 7.5 byl ve třídě 4. B  v rámci přírodovědy realizován výukový program „Z farmy na váš stůl“. Děti se zábavnou a hravou formou dozvěděly o původu a zpracování potravin, a taky si sami prakticky zkusili vyrobit máslo a připravit si různé dobroty. Žáky to moc bavilo a všechny vlastnoručně připravené dobroty všem moc chutnaly.... 

L. Marková

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Zobrazuji položky 9 až 16 (13 stránek)
Školní rok:

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola