Aktuality

Zobrazuji položky 1 až 8 (8 stránek)
Školní rok:

Informace pro strávníky š.r. 2022/2330.6.2022

Plátci inkasem: všichni strávníci jsou přihlášeni od začátku školního roku od 1. 9. 2022!

Strávníci sami odhlašují nepřítomnost v prvních dnech školního roku.

Plátci složenkami: složenku vyzvednou v kanceláři ŠJ, po zaplacení budou přihlášeni ke stravování.

Platby na stravné jsou zálohové.

Platba v srpnu – záloha na září
Platba v září - záloha na říjen atd.

Cena stravného :            7 – 10 let        29,- Kč             záloha   638,- Kč

                                   11 – 14 let      31,- Kč             záloha   682,- Kč

                                   nad 15 let       33,- Kč             záloha   726,- Kč

                                   cizí strávník     80,- Kč            záloha  1760,- Kč (nové nepřijímáme)

 

Nový žák – zákonný zástupce vyplní přihlášku, zvolí způsob platby stravy, zaplatí zálohu, zakoupí stravovací čip v hodnotě 100,- Kč.

Přihlašování obědů od 24. 8. 2018 v kanceláři ŠJ.

PO – PÁ        7,00 hod – 14,00 hod

Kontakt: 775 351 354, 571 751 277
Vedoucí ŠJ  Hana Olivíková


Jak jsme si vedli v celoroční soutěži O zlaté sluníčko23.6.2022

Školní rok se nezadržitelně blíží ke konci a naše celoroční družinová soutěž O zlaté sluníčko stávající z různorodých tematicky zaměřených soutěžních aktivit připravovaných během školního roku, má své zasloužilé výherce, kteří si za svou snahu a výkon odnášejí hezké odměny. Po celý rok jsme si ověřovali své znalosti a dovednosti v poznávacích, smyslových, logických, pohybových i kreativně zaměřených soutěžích a postupně za ně sbírali obrázkové kartičky. Soutěžilo se ve třídě i v přírodě, jednotlivě, po dvojicích i ve družstvech. V měsíci červnu vše uzavíráme a začínáme počítat, jak se nám po celý rok dařilo. Letošní suverénní vítězkou a majitelkou nejvyššího počtu kartiček se stala Agi Aujezdská ze 3.B, na druhém místě se umístila Eliška Dopaterová ze 3.B, třetí místo obsadila Julča Krumlová ze 3.B. Odměněni byli také ti, jimž se podařilo za rok získat body ve 20ti a více soutěžních aktivitách: těmito jsou Aďa Drábková 3.A, Aďa Pudichová 3.A, Johi Vojtíšková 3.A, Ellen Boháčová 3.B, Nicol Churá 3.B., Max Kašpar 3.B, Julča Kyselová 3.B, Agi Malinová 3.B. Všichni ostatní, kteří získali bod alespoň v jedné ze soutěží si také vysloužili sladkou odměnu. Všem, kteří se do soutěží se zájmem a zaujetím zapojovali a prokazovali v nich své znalosti a dovednosti patří velká pochvala a poděkování.

Jana Kliková, III. odd. ŠD Sluníčka

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Třídní výlet 6.B, 7.A a 8.A za tvarůžky23.6.2022

Tradiční spojení výletů tří tříd a tří třídních učitelů Janošek, Tolar, Sedlák zavedlo žáky do okolí  Mohelnice, kde si mohli tři dny odpočinout od náročného zkoušení a písemek na konci školního roku.

V pondělí ráno nasedlo cca 47 žáků a pětičlenný doprovod do vláčku „Rožnovky“ a s jediným přestupem ve Valašském Meziříčí jsme dorazili do Mohelnice. Cesta od vlaku je delší a batožina se pronese, ale zpestřením bylo všem pole s hráškem setým. Taky zastávka na zmrzlinu nebyla vůbec špatná. Na ubytování jsme se nestihli ani rozdělit a už nás zastihl déšť a dosti vydatný. Poté jsme v rámci pestrého programu zašli na dopravní hřiště, které je vybaveno kvalitními šlapadly. Večeře se vracela, protože zásoby z domova se musely také dojíst. Druhý den jsme měli naplánovaný na dopoledne výlet do Loštic. Muzeum historie výroby tvarůžků s následnou návštěvnou podnikové prodejny na nás zanechalo pěkný dojem, který byl z každého ještě dlouho cítit. Jediný, kdo si dokázal „vychutnat“ celou tvarůžkovou zmrzlinu byl Emil, ale i ten si ji vychutnával ještě několik  set metrů za Lošticemi. Další tvarůžkové zmrzliny končí většinou nemilosrdně v koši na náměstí. Po obědě, který byl mimochodem velmi chutný, jako ostatní strava během celého pobytu, jsme měli další program. Část dětí šla opět na dopravní hřiště, otužilci skončili v bazénu na koupališti a další hráli kopanou s učiteli. Po večeři byl táborák doprovázený zpěvem. Největší úspěch sklidila píseň „Proč nejsi větší“ interpretky Hanky Zagorové. Noc byla klidná a kolem chatek bylo slyšet pobíhat pouze hladové a zvídavé ježky. Druhý den jsme kolem pole s hráškem opět dorazili na vlak a s jediným přestupem jsme byli v Rožnově „co by dup“.   

t.u. 8.A, Miloš Janošek

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Barevný den dětí ve ŠD6.6.2022

Dne 1.6. 2022 se ve školní družině uskutečnil Barevný den dětí. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, a tak nic nebránilo tomu, aby se děti oddaly zábavným radovánkám.

Relaxační koutek byl rozdělený do čtyř stanovišť, kde děti plnily zábavné úkoly, dostávaly na kartičky razítka a za vyplněnou kartičku sladkou odměnu. První stanoviště bylo sportovní. Zde si mohly děti vyzkoušet slalom s míčem mezi nohami, hod kroužků na kříž, hod míčků do plechovek, chytání míčku do košíku a slalom s míčkem na pálce. Na druhém stanovišti si děti vyzkoušely indiánský zpěv v doprovodu bubínků, který se krásně rozléhal po relaxačním koutku. Třetí stanoviště vládlo fantazii a kreativitě. Děti měly za úkol vykouzlit z nafukovacího balónku emoční strašidýlko pomocí fixů a krepového papíru. Dětem se strašidýlka povedla a během chvilky proměnila relaxační koutek v barevnou balónkovou oázu. Na posledním čtvrtém stanovišti se děti seznámily s lučními květinami a vytvořily si herbářový list, který si odnesly domů. Odpoledne uteklo jako voda, děti postupně odcházely domů, a tak se nám stalo, že opékání špekáčků se dočkaly jen prvňáčci. Na druhý den jsme opékání zopakovali, aby to ostatním dětem nebylo líto, a dokonce i v pátek se opékalo s poslední skupinkou dětí. Sladkou odměnu za plnění úkolů dostaly děti od svých vychovatelek ve svém oddělení školní družiny.

Po celé odpoledne vládla v relaxačním koutku pohodová atmosféra plná úsměvů na tvářích…

Ráda bych touto cestou ještě poděkovala naším skvělým asistentkám, které nám po celé odpoledne pomáhaly. Liduška s dětmi sportovala, Marcelka vytvářela emoční strašidýlka a Lenka fotila.

Pavla Kolářová

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Zápis pro děti z Ukrajiny31.5.2022

informace k zápisu zde

plakát k zápisu UK zde

plakát k zápisu CZ zde


Masterchef25.5.2022

Masterchef ve škole Pod Skalkou

V rámci kroužku vaření, který proběhl v tomto školním roce, se uskutečnila soutěž o nejlepšího kuchaře. Soutěž probíhala ve třech kolech. V prvním vařili kuchtíci jídlo, které si sami vymysleli, ve druhém kole pak měli za úkol připravit jídlo ze zadané suroviny a ve finálovém kole byly připraveny jídla studené kuchyně, kde se největší důraz kladl na estetickou stránku.

Jídla v jednotlivých kolech hodnotili vždy 3 porotci, kteří přidělovali jednotlivých jídlům body od 1 do 5, přičemž jídlo, které bylo nejlepší, jak po stránce chuťové, tak i estetické, získalo 5 bodů.

Soutěž byla velmi vyrovnaná a o vítězi rozhodl jen nepatrný náskok.

S největším počtem bodů ve všech kolech se umístila Míša Strakošová ze 6.A s celkovým ziskem 47 bodů, na druhém místě se umístila Sofie Bártková, rovněž ze 6.A, která získala 46 bodů, a na třetím místě skončila Lucka Kolmačková z 5.A s celkovým ziskem 45 bodů. I další soutěžící dělil jen malý počet bodů od vítězných stupňů.

Děkuji všem soutěžícím. Děvčata byla šikovná a všechna zvládla celý kroužek vaření na jedničku.

Moc děkujeme také sponzorovi akce panu Kolmačkovi, který soutěžícím zajistil hodnotný dárek.

Dana Slováková, vedoucí kroužku

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Jednoslabičná pohádka23.5.2022


Jan Werich a jeho Jednoslabičná pohádka


Žáci sedmých tříd se inspirovali Janem Werichem a zkusili napsat kratičký text složený pouze z jednoslabičných slov. Výsledkem nelehkého úkolu je směsice kratších vtipných textů, které dokazují, že krátká slova jsou sice úsporná co se týče počtu slabik, ale obsahově nám toho i tak říkají dost. I pomocí pár písmenek jsme schopni vylíčit příběh. Však posuďte sami.  Autorkou Werichovy ilustrace je Nikola Bajerová.
 

jednoslabičná pohádka zde 

ilustrace zde


3.A ve Valašském Muzeu20.5.2022

Ve středu 18. května 2022 celá třída 3. A navštívila Valašském muzeum v přírodě. Po 1. vyučovací hodině se žáci vydali na procházku směrem  k muzeu . Sluníčko svítilo  a děti měly výbornou náladu. V muzeu jsme strávili téměř celé dopoledne. Zastavili jsme se na několika zajímavých místech. Dozvěděli jsme se jak se vyrábí metly z břízy a někteří z nás si metlu pořídili domů. Pan kovář  nám ve svém domečku ukázal žhavé železo a výrobu podkoviček a hřebíků. Někteří z nás si koupili podkovu nebo hřebík jako suvenýr.  Pan mlynář nám ukázal jak se točí mlýnské kolo a jak to v takovém starobylém mlýně funguje. Zajímavou zastávkou byla návštěva školy. Všichni jsme společně nahlédli jak to v takové škole kdysi vypadalo, čím děti psaly, jak se učily co  vše si do školy nosily včetně polínka na zatopení v zimě.  Zastavili jsme se také u paní bylinkářky. Ukázala nám pec, kde se peče chleba a placky. Viděli jsme spoustu zvířat včetně roztomilých kůzlátek, osla, krávy a dalších. 

Magdaléna Němcová, tříd. uč. 3.A

Výběr z fotogalerie - zobrazit celou fotogalerii


Zobrazuji položky 1 až 8 (8 stránek)
Školní rok:

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola