Informace k provozu školy od 4. ledna 202129.12.2020

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 k provozu škol od 27. 12. 2020, nastoupí k prezenční výuce od 4. 1. 2021 pouze žáci 1. a 2. tříd, ostatní děti se budou vzdělávat distančně. Školní družina (pouze pro žáky 1. a 2. tříd) bude v provozu od 4. 1. od 6.00, odpolední činnost bude ukončena z organizačních důvodů každý den v 16.00. Obědy mají žáci 1. a 2. tříd přihlášeny. Ostatní žáci (3. – 9. třídy mají obědy odhlášeny) si mohou obědy přihlásit individuálně, oběd si odnesou v jídlonosiči domů. Jídlonosiče (podepsané a s čipem) přinesou děti od 8.00 do 8.30 na recepci školy a oběd si vyzvednou od 11.00 do 11.30 na recepci. Podrobnější informace k distanční výuce pošlou třídní učitelé na mailové adresy rodičů. Platí on line rozvrhy, podle kterých se děti učily od 25. 11. 2020 (jen 9. třídy mají malé úpravy v rozvrhu). Do nového roku přeji všem pevné zdraví a hodně štěstí.

Mgr. Zita Koláčková - zástupyně ředitele školy

Zajímavé odkazy

Logo základní školy Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm, Podskalio Škola